On-line darslik
2-БОБ: “ШОН-ШAРAФ” ДAВЛAТ МУЗЕЙИ 2-Машғулот: Москва, Кавказ, Сталинград, Курск-Орёл йўналишидаги жанглар ва уларда ҳамюртларимизнинг кўрсатган қаҳрамонлиги (ТЕКСТ ВAРИAНТ)

2-БОБ: “ШОН-ШАРАФ” ДАВЛАТ МУЗЕЙИ. 2-МАШҒУЛОТ: МОСКВА, КАВКАЗ МУДОФААСИДА, СТАЛИНГРАД ВА КУРСК-ОРЁЛ ЙЎНАЛИШИДАГИ ЖАНГЛАРДА ЎЗБЕКИСТОНЛИКЛАРНИНГ КЎРСАТГАН ҚАҲРАМОНЛИГИ. МОСКВА МУДОФААСИДА ЎЗБЕКИСТОНЛИКЛАРНИНГ КЎРСАТГАН ҚАҲРАМОНЛИГИ

ГЛАВА 2: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ШОН-ШАРАФ». ЗАНЯТИЕ 3: ВКЛАД НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В БОЯХ ЗА ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА, ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. МУЖЕСТВА ПРОЯВЛЕННЫЕ УЗБЕКИСТАНЦАМИ В БОЯХ. ГЕНЕРАЛЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА. Текстовый вариант

ГЛАВА 2: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ШОН-ШАРАФ». Занятие 3: Вклад наших соотечественников в боях за форсирование Днепра, обороны Ленинграда, партизанских действиях, сопротивлениях и освобождение Европы от фашизма. Мужества проявленные узбекистанцами в боях за Берлин. Генералы из Узбекистана. Текстовый вариант

2- BOB: ”SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI. 3-MASHG’ULOT: DNEPR DARYOSINI KECHIB O’TISH JANGLARIDA, LENINGRAD MUDOFAASIDA, PARTIZANLIK HARAKATLARIDA, QARSHILIK KO’RSATISH HARAKATLARIDA VA YEVROPANI FASHIZMDAN OZOD QILISHDA VATANDOSHLARIMIZNING QO’SHGAN HISSASI

2- BOB: ”SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI. 3-MASHG’ULOT: DNEPR DARYOSINI KECHIB O’TISH JANGLARIDA, LENINGRAD MUDOFAASIDA, PARTIZANLIK HARAKATLARIDA, QARSHILIK KO’RSATISH HARAKATLARIDA VA YEVROPANI FASHIZMDAN OZOD QILISHDA VATANDOSHLARIMIZNING QO’SHGAN HISSASI. BERLIN UCHUN JANGLARDA O’ZBEKISTONLIKLARNING JASORATLARI. O’ZBEKISTONLIK GENERALLAR.

2- БОБ: ”ШОН-ШАРАФ” ДАВЛАТ МУЗЕЙИ. 3-МАШҒУЛОТ: ДНЕПР ДАРЁСИНИ КЕЧИБ ЎТИШ ЖАНГЛАРИДА, ЛЕНИНГРАД МУДОФААСИДА, ПАРТИЗАНЛИК ҲАРАКАТЛАРИДА, ҚАРШИЛИК КЎРСАТИШ ҲАРАКАТЛАРИДА ВА ЕВРОПАНИ ФАШИЗМДАН ОЗОД ҚИЛИШДА ВАТАНДОШЛАРИМИЗНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ

2- БОБ: ”ШОН-ШАРАФ” ДАВЛАТ МУЗЕЙИ. 3-МАШҒУЛОТ: ДНЕПР ДАРЁСИНИ КЕЧИБ ЎТИШ ЖАНГЛАРИДА, ЛЕНИНГРАД МУДОФААСИДА, ПАРТИЗАНЛИК ҲАРАКАТЛАРИДА, ҚАРШИЛИК КЎРСАТИШ ҲАРАКАТЛАРИДА ВА ЕВРОПАНИ ФАШИЗМДАН ОЗОД ҚИЛИШДА ВАТАНДОШЛАРИМИЗНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ. БЕРЛИН УЧУН ЖАНГЛАРДА ЎЗБЕКИСТОНЛИКЛАРНИНГ ЖАСОРАТЛАРИ. ЎЗБЕКИСТОНЛИК ГЕНЕРАЛЛАР

2-BOB: “SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI 3-MASHG‘ULOT: Dneprdagi janglar. Leningrad mudofaasi. Partizanlik va qarshilik ko‘rsatish harakatidagi ishtiroklari. Yevropa ozodligi yo‘lida. Berlin uchun janglar. O‘zbekistonlik generallar. (TEKST VARIANTI)

2-BOB: “SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI 3-MASHG‘ULOT: Dnepr daryosini kechib o‘tish janglari. Leningrad mudofaasi. O‘zbekistonliklarning partizanlik harakatidagi ishtiroklari. O‘zbekistonliklarning qarshilik ko‘rsatish harakatidagi ishtiroklari. Yevropa ozodligi yo‘lida. Berlin uchun janglar. O‘zbekistonlik generallar. (TEKST VARIANTI)

2-БОБ: “ШОН-ШAРAФ” ДAВЛAТ МУЗЕЙИ 3-МAШҒУЛОТ: Днепрдаги жанглар. Ленинград мудофааси. Партизанлик ва қаршилик кўрсатиш ҳаракатидаги иштироклари. Европа озодлиги йўлида. Берлин учун жанглар. Ўзбекистонлик генераллар. (ТЕКСТ ВAРИAНТИ)

2-БОБ: “ШОН-ШАРАФ” ДАВЛАТ МУЗЕЙИ 3-МАШҒУЛОТ: Днепр дарёсини кечиб ўтиш жангларида, Ленинград мудофаасида, партизанлик ҳаракатларида, қаршилик кўрсатиш ҳаракатларида ва Европани фашизмдан озод қилишда ватандошларимизнинг қўшган ҳиссаси. Берлин учун жангларда ўзбекистонликларнинг жасоратлари. Ўзбекистонлик генераллар.

2-BOB: “SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI. 4-MASHG‘ULOT: Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston davlat xavfsizlik idoralarining faoliyati. Ikkinchi jahon urushi yillarida ichki ishlar xodimlarining faoliyati. O‘zbek jangchilarining mukofotlanishi.

2-BOB: “SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI. 4-MASHG‘ULOT: Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston davlat xavfsizlik idoralarining faoliyati. Ikkinchi jahon urushi yillarida ichki ishlar xodimlarining faoliyati. O‘zbek jangchilarining mukofotlanishi. Ular urushdan qaytmadilar. O‘zbekistonlik jangchilarning sovet-yapon urushidagi ishtiroklari. Front xatlari. O‘zbekistonlik ayollarning jang maydonlaridagi jasorati

2-БОБ: “ШОН-ШАРАФ” ДАВЛАТ МУЗЕЙИ. 4-МАШҒУЛОТ: Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон Давлат хавфсизлик идораларининг фаолияти. Иккинчи жаҳон уруши йилларида ички ишлар ходимларининг фаолияти. Ўзбек жангчиларининг мукофотланиши

2-БОБ: “ШОН-ШАРАФ” ДАВЛАТ МУЗЕЙИ. 4-МАШҒУЛОТ: Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон Давлат хавфсизлик идораларининг фаолияти. Иккинчи жаҳон уруши йилларида ички ишлар ходимларининг фаолияти. Ўзбек жангчиларининг мукофотланиши. Улар урушдан қайтмадилар. Ўзбекистонлик жангчиларнинг совет-япон урушидаги иштироклари. Фронт хатлари. Ўзбекистонлик аёлларнинг жанг майдонларидаги жасорати.

2-BOB: “SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI. 4-MASHG‘ULOT: Urush yillarida xavfsizlik va ichki ishlar xodimlarining faoliyati. Urushdan qaytmaganlar. Sovet-yapon urushidagi ishtirok. Front xatlari. Ayollarning jang maydonlaridagi jasorati. (TEKST VARIANTI)

2-BOB: “SHON-SHARAF” DAVLAT MUZEYI. 4-MASHG‘ULOT: 2-jahon urushi yillarida O‘zbekiston Davlat xavfsizlik idoralari va ichki ishlar xodimlarining faoliyati. Jangchilarning mukofotlanishi. Urushdan qaytmaganlar. Jangchilarning sovet-yapon urushidagi ishtiroki. Front xatlari. Ayollarning jang maydonlaridagi jasorati. (TEKST VARIANTI)

2-БОБ: “ШОН-ШAРAФ” ДAВЛAТ МУЗЕЙИ. 4-МAШҒУЛОТ: Уруш йилларида хавфсизлик ва ички ишлар ходимларининг фаолияти. Урушдан қайтмаганлар. Совет-япон урушидаги иштирок. Фронт хатлари. Aёлларнинг жанг майдонларидаги жасорати. (ТЕКСТ ВAРИAНТИ)

2-БОБ: “ШОН-ШАРАФ” ДАВЛАТ МУЗЕЙИ МАШҒУЛОТ 4: Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон Давлат хавфсизлик идоралари ва ички ишлар ходимларининг фаолияти. Ўзбек жангчиларининг мукофотланиши. Улар урушдан қайтмадилар. Ўзбекистонлик жангчиларнинг совет-япон урушидаги иштироки. Фронт хатлари. Ўзбекистонлик аёлларнинг жанг майдонларидаги жасорати. (ТЕКСТ ВАРИАНТИ)

3-BOB: O‘ZBEKISTON FRONTNING ISHONCHLI QO‘RG‘ONI. 1- MASHG’ULOT: O’ZBEKISTON - FRONT UCHUN TAYANCH QO‘RG‘ONI

3-BOB: O‘ZBEKISTON FRONTNING ISHONCHLI QO‘RG‘ONI. 1- MASHG’ULOT: O’ZBEKISTON - FRONT UCHUN TAYANCH QO‘RG‘ONI

3- БОБ: ЎЗБЕКИСТОН ФРОНТНИНГ ИШОНЧЛИ ҚЎРҒОНИ. 1- МАШҒУЛОТ: ЎЗБЕКИСТОН - ФРОНТ УЧУН ТАЯНЧ ҚЎРҒОНИ

3- БОБ: ЎЗБЕКИСТОН ФРОНТНИНГ ИШОНЧЛИ ҚЎРҒОНИ. 1- МАШҒУЛОТ: ЎЗБЕКИСТОН - ФРОНТ УЧУН ТАЯНЧ ҚЎРҒОНИ

Diqqat! Agar matnda xato topsangiz, uni tanlang va ma'muriyatga xabar
berish uchun Ctrl + Enter tugmalarini bosing